mbm

Stavebná činnosť.

mechanical

Výroba a predaj strojárenských komponentov. Technologické poradenstvo a tvorba technickej dokumentácie v oblasti strojárenskej výroby.

mestra

Výrobno - obchodná činnosť.

 

mg logistic

 

Obchodná činnosť, príjem, skladovanie, výdaj a distribúcia pohonných látok.

 

bez loga

Stavebno - obchodná činnosť

bez loga

Výroba trvanlivých pekárskych výrobkov.

raki

Verejno prospešné služby (zimná a letná údržba). Údržba verejnej a cestnej zelene. Čistenie a držba komunikácii a verejných priestranstiev.

mikon

Lisovanie plastov a gumovýroba pre automobilový priemysel. Výroba zdravotníckych pomôcok.

mipe plast

Nákup a predaj plastových okien, dverí a príslušenstva, vrátanie ich montáže.

bez loga

 

mogyi

Obchodná činnosť a distribúcia olejnatých semien.

bez loga

Vykonávanie inžinierskych stavieb.

bez loga

Patológia.

bez loga

Stavebná činnosť.

nika logo

Výroba mliečnych výrobkov.

neways

nico stav

Návrh, dodávka a montáž konštrukčných a polykarbónových systémov, strešných svetlíkov. Realizácia ucelených častí, ich rekonštrukcií a opráv.

bez loga

Stavebná činnosť.

odevaNávrh a výroba odevov.

ogoInternetový obchod.

ortoproVýroba, opravy a úpravy ortopedických zariadení a prístrojov, výroba ortopedicko - protetických pomôcok.