regena

 

robi

Vykonávanie zámočníckych prác, zváranie a montáž oceľových konštrukcií. Prípravne práce k realizácii stavby, uskutočnenie stavieb a ich zmien a dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

roner

Distribúcia rádiochemikáliím rádiodiagnostík, laboratórnych prístrojov, laboratórneho, medicínkskeho nábytku a preprava nebezpečných látok ADR.

rosnicka

Nákup a predaj stavebných, stolárskych a nábytkových polotovarov, ich následná úprava a distribúcia.

bez loga

Poskytovanie služieb.

sfh

Stavebná činnosť.

safe tronic

Výroba a predaj trezorov a bankovej techniky.

sanat

Poliklinika, zdravotná starostlivosť, zdravotnícke laboratóriá.

 

selab

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, samotnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia.

selvit

Predaj a servis zdravotníckej techniky a výstražnej signalizácie pre záchranné zložky.

 

senger

Informačné technológie, projekčná činnosť. Inštalácia telekomunikačných systémov. Návrh a realizácia bezpečnostných systémov, Inštalácia kabelážnych systémov. Obchod a sprostredkovanie.

sensus

Výroba vodomerov a kalirometrov, skúšobných zariadení pre tieto prístroje ako aj príslušenstva pre odčítanie a diaľkový prenos nameraných výsledkov.

Elektromontážna činnosť.

bez logaVýskum a vývoj v oblasti softvérového inžinierstva a tvorba programových modulov.

solitSlužby v oblasti softvérového vývoja a dodávky komplexných IT riešení.

sparexMaloobchod a veľkoobchod v oblasti predaja náhradných dielov na motorové vozidlá a ich príslušenstva, auto-doplnky, malotraktrory a ich príslušenstvo.

spin

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

sps

Priemyselné vyšívanie a textilná výroba.

bez loga

Údržba a opravy motorových vozidiel.

stawal

Stavebná a obchodná činnosť

sto

Bytové stavby, priemyselné stavby, inžinierske stavby, demolácie a zemné stavby. Inžinierska činnosť.