bez loga

Skladovanie, distribúcia potravín a drogistického tovaru.

bez loga

Komplexná stavebná činnosť.

 

 

 

 Údržba verejnej zelene.

performanceSlužby v oblasti IT.

Údržba verejnej zelene.

pivotVýroba drôtených výrobkov, drôtený program.

 

prefrez

Kovoobrábanie.

Stavebná činnosť.

bez loga

Inteligentné elektroinštalácie

profstavStavebná činnosť.

progresKomplexná stavebná činnosť.

bez loga

Obchodná činnosť so zdravotníckymi pomôckami.

promo group

 

Merchandising

 

prorecoRealizácia, sanácia, rekonštrukcia a údržba priemyselných podláh.

prva metropolitnaStavebná činnosť. Realitná činnosť.

psycholinePsychiatrická ambulancia.

pyronovaProjektovanie, montáž, kontroly a opravy stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb.

Stavebná činnosť. Montáž okien.

reamosBytové stavby, priemyselné stavby, inžinierske stavby, demolácie a zemné stavby. Inžinierska činnosť.

bez logaIT riešenia.

bez loga

Stavebná činosť.