konstrukta

Výskum a vývoj zbraňových systémov.

 

kosec

Čistenie a údržba verejných priestranstiev a komunikácií, Údržba lesoparkov, Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom, Čistenie kanalizačných systémov, Nákup a predaj dreva a drevárskych výrobkov,Prevádzkovanie trhovísk a tržníc.

koval

Návrh, výroba, montáž interiérových prvkov. Projekcia, výstavba budov.

bez loga

Výroba a montáž pevných a výmenných nadstavieb na vozidlá.

bez loga

Výroba kožených, koženkových a textilných výrobkov pre interiér automobilov. Spracovanie textilných textílii automotív a non-automotív.

kew

Konštrukcia zváracích liniek a výroba lisovacích nástrojov pre automobilový priemysel.

kvetozel

Skleníkové rajčiny, gerbery veľkokveté a minigerbery. Pestovanie zeleninových a kvetinových priesad.

lemarck

Dodávka a montáž sadrokartónových systémov, kazetových podhľadov a tepelných izolácií.

bez loga

Poskytovanie služieb v lesníctve. Prípravné práce, práce vysokozdvižnou plošinou, maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu.

libeto

Výroba a montáž stavebných konštrukcií, prefabrikatovaných dielcov, betonárskeho tovaru a dodávka transportbetónu.

liptov

Výstavba verejných vodovodov a kanalizácii. Prevádzka verejných vodovodov. Stavebná činnosť.

bez loga

Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zasielateľstvo a skladovanie.

bez loga

 

maddox

Montáže a demontáže, regálov, plošín. Zváranie oceľových konštrukcií.

magnet press

Nakladateľská a vydavateľská činnosť.

makyta

Výroba odevov.

 

bez loga

Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zasielateľstvo a skladovanie.

bez loga

Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zasielateľstvo a skladovanie.

bez loga

Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zasielateľstvo a skladovanie.

matador

Vývoj a výroba pneumatík.

 

maxam

Výroba a predaj trhavín a iniciačných systémov.