ekol

Inžiniering v oblasti projekcie, konštrukcie, výpočtov, prevádzkových a odovzdávacích skúšok parných a plynových turbínových zariadení, kogeneračných a tepelno-energetických systémov. Servis, montáž, dodávky a modernizácia parných turbín. Montáž a uvádzanie do prevádzky tepelno - energetických systémov.vebná činnosť.

elastik

Chemická výroba a miešanie.

bez logaOpravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

emtrade

Zber a likvidácia odpadov.

 

enics

euroatem

Výrobná a obchodná činnosť.

bez logaVýroba betónových a železobetónových prefabrikátov.

eurofirma

Vývoj, výroba, distribúcia, montáž a servis mestského mobiliáru a komplexného riešenia modernizácie verejných priestranstiev.

eurosafe

 

fatra skiČinnosť cestovnej agentúry, činnosť produkčnej agentúry, činnosť dopravnej agentúry, činnosť športovej agentúry, lyžiarska a snowboardowá škola, detská lyžiarska škôlka, požičovňa športového výstroja.

bez logaStolárstvo.

format

geogeogh

Distribúcia čerstvého ovocia, zeleniny a byliniek.

gm industryStrojárska výroba.

bez logaAdministratívne práce a inventarizácia majetku. Stavebná činnosť.

grumantNákup a predaj nástrojov, technologické poradenstvo, CAM systém, návrh a vývoj nových nástrojov.

  

hansa logga

 

Výroba káblových zväzkov.

hbsProdukty a služby v oblasti výroby nábytku. Predaj kúpeľňového nábytku a komplexné zriaďovanie interiérov.

ingeoVrtné práce, sanačné práce, mikropiloty, špeciálne zakladanie a injektáž. Obchodná činnosť. Vyhľadávanie a prieskum podzemných vôd. Inžinierskogeologický a hidrogeologický prieskum. Priemyselné využívanie energie zemskej kôry, nákladná doprava, projekčná činnosť, činnosti vykonávané banským spôsobom. Výroba kovových konštrukcií, ložisková geológia a dobývanie surovín.

ic toolsVýroba a predaj strojárskych komponentov na základe výkresovej dokumentácie. Technologické poradenstvo a tvorba technickej dokumentácie.

drevarSpracovanie guľatiny a výroba z dreva.