ISO 9001 je norma pre systém manažérstva kvality. Ide o jednu z najznámejších a najčastejšie používaných noriem, ktorá je veľmi univerzálna a je možné je použiť pre malé i stredne veľké podniky s naozaj rôznym zameraním.

Po zavedení normy a získaní certifikátu ISO 9001 sa podnik, spoločnosť či organizácia jednoducho preukáže, že ponúka kvalitný produkt alebo službu. Tým sa v očiach zákazníka stáva dôveryhodnejším a kvalitnejším dodávateľom.

Dôvod na zavedenie systému manažmentu kvality a pre získanie certifikátu ISO 9001 je viacero.

Dôvody môžeme rozdeliť na interné a externé, všetky majú však vo výsledku prispieť k lepšiemu obrazu podniku a ponúkať kvalitné výrobky a služby širokému spektru zákazníkov.

Interné požiadavky:

 • sprehľadnenie procesov vo firme
 • vytvorenie a stanovenie jasných pravidiel
 • zefektívnenie činnosti s dôrazom na kvalitu, minimalizáciu reklamácií a materiálových i ekonomických strát
 • zlepšenie komunikácie v rámci podniku medzi manažmentom a pracovníkmi
 • prehľadná, jasná a archivovaná dokumentácia
 • motivácia pracovníkov
 • definovanie zodpovedných pracovníkov
 • sprehľadnenie povinnosti akými sú napr. platnosť a aktualizácia revízií, kalibrácie meradiel alebo podávanie hlásení a štatistík rôznym úradom

Externé požiadavky:

 • požiadavky zákazníkov, ktorým prinášame kvalitné výrobky a služby, bez nutnosti reklamácií
 • požiadavky investorov a ďalších zainteresovaných strán
 • zvýšenie úrovne komunikácie s dodávateľmi či investormi
 • zlepšenie celkového obrazu spoločnosti pre klientov i nových zamestnancov
 • možnosť uchádzať sa o zákazky vo verejnom obstarávaní a stať sa dodávateľom pre štát či veľkých obchodných partnerov (§ 35 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

Norma ISO 9001 prinesie do spoločnosti poriadok a štruktúru (interné dôvody). Prostredníctvom nej spoločnosť definuje interné požiadavky pre všetky oblasti akými sú napr. procesy, predpisy, komunikácia či dokumentácia. Tie priamo či nepriamo vplývajú na externé dôvody, prečo je veľmi vhodné urobiť všetko pre to, aby spoločnosť získala certifikát, zlepšila obraz spoločnosti a zvýšila svoj zisk.

Ešte nemáte certifikát? Potrebujete pomôcť, poradiť a zaviesť ISO 9001?
Kontaktujte nás pre nezáväznú cenovú ponuku.