marezMontáž, oprava, údržba a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V skupiny A, B bleskozvodov, vzdelávacia činnosť v oblasti BOZP.