bez loga

Vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb, inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve Výroba mlynárskych a škrobárskych výrobkov.