Ponúkame vám zavedenie a certifikáciu podľa platného nariadenia Rady Európskej únie č. 333/2011, ktoré bolo vydané 31. marca 2011 a ktoré stanovuje kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

 

Pre koho je certifikácia podľa nariadenia č. 333/2011 určená?

Certifikácia je určená spoločnostiam, ktoré manipulujú s kovovým šrotom, predovšetkým so železným, oceľovým alebo hliníkovým šrotom. Nariadenie upravuje, kedy kovový šrot prestáva byť odpadom a kedy je možné ho ďalej ponúkať na predaj. Takúto surovinu je možné použiť ako materiál, alebo priamo ako výrobok, ak to povaha kovového šrotu umožňuje.

 

Systém riadenia kvality

Zmyslom uvedeného nariadenia a získaniu certifikátu 330/2011 je opätovne uviesť do obehu kovový šrot ako surovinu. S tým súvisí aj povinnosť pre organizáciu mať vypracovaný systém riadenia kvality.

Systém riadenia kvality uľahčuje:

  • kontrolu pri prevzatí šrotu,
  • podrobné monitorovanie procesov,
  • sledovanie kvality a miery radiácie šrotu,
  • archiváciu a uchovávanie záznamov,
  • zlepšovanie systému,
  • odbornú prípravu zamestnancov,
  • komunikáciu a spätnú väzbu od zákazníkov.

Výsledkom systému riadenia kvality pre certifikát podľa nariadenia 333/2011 má byť menej administratívnych úkonov, prehľadnosť systému a jednoduchšie preklasifikovanie odpadu na surovinu, ktorá je vhodná na ďalší predaj.

 

Prečo nariadenie č. 333/2011 vzniklo?

Zlepšovanie a ochrana životného prostredia je v súčasnosti prioritou. Preto šetrenie zdrojmi a opätovné využívanie kovového materiálu z odpadu je dôležitou súčasťou ochrany. Kovový šrot musí pri triedení a opätovnom používaní spĺňať náročné kritéria. Kovový šrot musí byť dostatočne čistý a obsahovať minimálne percento znečistenia, aby sa dal opätovne používať a spĺňal prísne technické požiadavky a normy metalurgického priemyslu. To je dôležité najmä preto, aby v oceliarňach, železiarňach či hlinikárňach nespôsobil technické poruchy, neznížil kvalitu vyrábaných produktov, nenarušil kvalitu životného prostredia ani neohrozil ľudské zdravie.

 

Certifikát podľa nariadenie Rady 333/2011

Spoločnosť EuroISO vám pomôže s vypracovaním potrebnej dokumentácie a pripraví vás na získanie certifikátu 333/2011. Certifikát je platný tri roky od vydania a v priebehu tohto obdobia nie je nutné vykonávať dozorné audity, ako je to v prípade certifikátov podľa noriem ISO.

 

V prípade, že pre vaše podnikanie potrebujete certifikát 333/2011 (nariadenia Rady EÚ) alebo máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať.