ISO podľa vašich požiadaviek zamerané na kvalituNašim zákazníkom chceme ponúkať vždy niečo viac oproti štandardu. Za absolútnu samozrejmosť považujeme neustále zlepšovanie našich služieb.


TEL: 0908 736 081

ISO certifikát a riešenia pre menšie spoločnosti


iso-riesenia-mesnie-firmySystém riadenia kvality v menších spoločnostiach je špecifický hlavne v kumulovaných povinnostiach,  právomociach, v rozhodovaní. Často pozície v spoločnosti sú riadené nákupom služieb  živnostníkmi, dohodármi a objednávaním si externých zdrojov, služieb.

Máme výborne skúsenosti s malým riadením ,,veľkých vecí,,. Jednoducho a prehľadne Vám pomôžeme nastaviť systém tak aby ste mohli úspešne získať certifikát kvality ISO 9001, certifikát environmentu ISO 1400, bezpečnosti OHSAS 18001.

Potvrdenie, že máte zavedený systém Vám na požiadanie vydáme.

Zabezpečíme Vám samozrejme certifikačnú spoločnosť podľa Vašich požiadaviek. Systém riadenia kvality si obhájime!
viac informácií
ISO certifikát riešenia pre stredné a väčšie spoločnosti

iso-riesenia-stredne-firmySystém manažérstva kvality
ISO 9001 je štandardne rokmi zlepšovaný. So získaním certifikátu kvality ISO sa otvárajú nové možnosti v podnikaní. Procesom zlepšovania je zavedenie systému environmentu ISO 14001  a zavedenie systému bezpečnosti OHSAS 18001. Systémy vieme integrovať - integrovaný manažérsky systém IMS.

V stredne veľkých spoločnostiach vieme odbúrať nadbytočné papiere, zjednodušiť riadenie, poukázať na slabšie miesta.

Potvrdenie, že máte zavedený systém Vám na požiadanie vydáme.

Zabezpečíme Vám samozrejme certifikačnú spoločnosť podľa Vašich požiadaviek. Systém riadenia kvality si obhájime!viac informácií
Poradenstvo a následná starostlivosť


iso-riesenia-poradenstvoZískaním certifikátu spoločnosť príma záväzok kvality. Kvalitu treba neustále zlepšovať s požiadavkami zákazníka, ktoré sú náročnejšie z roka na rok. Pomôžeme Vám udržať tempo s rastúcimi požiadavkami v normách ISO, v pravidelných kontrolách od certifikačných spoločností. Obhájime systém pri zákazníckych auditoch, inšpekciách a pod.

Mať zazmluvnenú konzultačnú spoločnosť, ktorá pohotovo poradí, zaktualizuje dokument, vykoná interný audit sa dlhodobo oplatí.

Zabezpečujeme dôveryhodnosť.
viac informácií